EDA PLAY TOM


DOBRODRUŽSTVÍ SE ZVÍŘATY
NA DVORKU A V LESE


Připravujeme novou hru pro trénink zraku a jemné motoriky!

Novou aplikaci EDA PLAY TOM vyvíjíme za supervize odborníků na stimulaci zraku a ranou péči tak, aby hra mohla pomáhat při rozvoji zrakových dovedností a jemné motoriky u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Hra volně navazuje na naši předchozí aplikaci EDA PLAY TOBY, kterou mohou děti používat pro trénink zraku už od roku 2016. 


Nová hra, nová dobrodružství pro děti se speciálními potřebami

V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku.


V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku.

Další ucelený soubor úkolů v nové aplikaci EDA PLAY TOM tvoří zábavné úkoly se zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem.


Další ucelený soubor úkolů v nové aplikaci EDA PLAY TOM tvoří zábavné úkoly se zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem.

 V aplikaci se objevují také zvířata, která mohou děti znát z naší hry EDA PLAY TOBY. V nové aplikaci se zvířata často vyskytují ve dvojici nebo ve skupině.


V aplikaci se objevují také zvířata, která mohou děti znát z naší hry EDA PLAY TOBY. V nové aplikaci se zvířata často vyskytují ve dvojici nebo ve skupině.

 Připravovaná hra přinese dětem dobrodružství se zcela novými zvířaty - v lese objeví ježka, seznámí se s ptáčkem a dalšími obyvateli lesa.


Připravovaná hra přinese dětem dobrodružství se zcela novými zvířaty - v lese objeví ježka, seznámí se s ptáčkem a dalšími obyvateli lesa.


Kdy bude nová hra dětem a rodičům představena?

Novou hru si budete moci spolu s dětmi zahrát už v příštím roce. Rychlost dokončení aplikace závisí mimo jiné na finanční podpoře jejího vývoje ze strany partnerů.

V současné chvíli jsou hotové návrhy obsahu jednotlivých úkolů, programátorský tým se chystá zapojit do přípravy hry. Ať už jste firma, nadační fond nebo jednotlivec, budeme rádi, pokud se rozhodnete novou hru finančně podpořit.Hra, která pomáhá dětem s postižením procvičovat jejich dovednosti

Trénink jemné motoriky

Každý úkol v nové hře EDA PLAY TOM čeká na dotyk dítěte. Po dotyku se odehraje atraktivní animace doprovázená zvukem, který vhodně doplňuje probíhající děj a pomáhá upoutat pozornost dítěte. 

Dítě si může díky přirozeným zvukům zvířat spojit zážitky z reálného prostředí se stylizovaným zobrazením v aplikaci. 

Trénink zrakových dovedností

Ilustrace ve hře EDA PLAY TOM jsou srozumitelné také pro děti s centrálním postižením zraku. Hru bude možné nastavit zcela podle potřeb dítěte. V případě, že je potřeba s dítětem procvičovat úkoly, které se skládají pouze ze dvou motivů, bude moci rodič nebo terapeut složitější úkoly vypnout a plynule pokračovat ve hře pouze s jednoduššími scénami. Stejně jako v ostatních aplikacích EDA PLAY budou všechny obrázky zpracovány na černém pozadí, ve výrazných barvách a srozumitelných tvarech.

Jednoduchá hra a okluzní terapie

Hru EDA PLAY TOM lze využít také při zahájení terapie s okluzí, kdy se musí dítě nejprve se adaptovat na zakrytí lépe vidícího oka a teprve pak může začít pracovat s náročnějšími úkoly. Jednoduché a kontrastní scény s dostatečně velkými obrázky a zároveň celý tablet umožňují soustředit pozornost dítěte na ohraničenou plochu displeje. Vedle motivace k práci umožňuje rozkoukání tupozrakého oka, které jinak dítě nezapojuje a používá jen lépe vidící oko.


Mgr. Jana Ježková

Mgr. Jana Ježková

Vedoucí služby rané péče, jana.jezkova@eda.cz

Jak můžete podpořit vývoj aplikace EDA PLAY TOM?

"Staňte se partnerem aplikace EDA PLAY TOM. Pomůžete nám vyvinout hru, která je připravena na míru dětem s postižením. Pokud hru finančně podpoříte, logo vaší firmy nebo nadačního fondu se objeví přímo v aplikaci a také na webu www.edaplay.cz a www.eda.cz 

Pro více informací o partnerství napište na jana.jezkova@eda.cz. Můžete nás kontaktovat také v případě, že chcete vývoj hry finančně podpořit jako jednotlivec. Hra bude dostupná zdarma, pro iPady i tablety s platformou Android. 

Předpokládaný termín uvedení je rok 2020.

Spolu s vývojem aplikace podporujete také činnost neziskové organizace EDA. Naše organizace poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Hru instalujeme mimo jiné také na iPady a tablety, které půjčujeme do našich klientských rodin. S vývojem aplikací pro děti s postižením má EDA více než šestileté zkušenosti."

Mgr. Tereza Vísnerová

Mgr. Tereza Vísnerová

Poradkyně rané péče a jedna ze supervizorek vývoje nové hry EDA PLAY TOM

Hra pro děti nejen v České republice

"Aplikace EDA PLAY TOM je určena především dětem se zrakovými a kombinovanými vadami. Do hry zapojujeme všechny smysly, nejen zrak, ale i sluch a hmat. Aplikace EDA PLAY TOM bude opatřena atraktivními zvuky, které jsou univerzální pro celý svět. Novou hru budou moci používat pro nácvik zrakových dovedností a jemné motoriky děti v jakékoli zemi, nejen v České republice. 


Hra je tím nejpřirozenějším způsobem, jak v dětech s postižením probudit zvědavost a touhu po poznávání nového. Aplikace EDA PLAY jsou jedinečné svým přesahem: hra není omezena obrazovkou tabletu, zajímavé nápady, jak s aplikacemi dále pracovat, najdete na www.edaplay.cz/tipy.

Na hry v tabletu navazují také pracovní listy, které jsou volně k dispozici nawww.edaplay.cz/aktivity. Podobné pracovní listy budou doprovázet také novou hru EDA PLAY TOM."Inspirace

Hra EDA PLAY TOM je pojmenována po Tomáškovi z klientské rodiny rané péče EDA: Tomáškovi je 5 let, je to chlapeček s kombinovaným postižením. Nosí brýle, akceptuje je, používá převážně levou ruku. Rád povídá, dokáže opakovat slova, rozumí pokynům maminky. Tomášek navštěvuje běžnou školku, ve třídě mu spolu s paní učitelkou pomáhá asistent.

Nová hra pomůže Tomáškovi i dalším dětem rozvíjet zrakové vnímání a vytváření zrakových představ, procvičovat koordinaci oko ruka, orientaci na ploše, sledování objektu v pohybu, rozlišení figury a pozadí a přenášení pozornosti na ploše. V neposlední řadě pomůže s rozvojem slovní zásoby. Hra je tematicky zaměřená: téma dvorek, téma les tvoří ucelené okruhy, ve kterých dítě plní úkoly. Tím aplikace pomáhá k rozvoji pojmového myšlení: dítě si zapamatuje zvuk, podobu zvířete, které zvuk vydává, činnosti s daným zvířetem obvykle spojované, potravu, kterou se živí, ale také prostředí, ve kterém se vyskytuje. Rozvoj pojmového myšlení pomáhá zároveň s rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby.PODPOROU VÝVOJE NOVÉ APLIKACE SOUČASNĚ PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA

Nezisková organizace EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. EDA sídlí v Praze a působí ve čtyřech regionech České republiky. 

Více informací najdete na www.eda.cz


Novinky: