EDA PLAY

4 ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI ÚKOLŮ 
4 ÚROVNĚ VZHLEDU OBRÁZKŮ

Pomáhá dětem se zrakovými vadami trénovat zrak a dětem s motorickými vadami trénovat jemnou motoriku.
Aplikace je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporují koordinaci ruky a oka, pohybu.Funkce, které si zamilujete

Trénink zraku

Aplikace umožňuje nastavit 4 úrovně zobrazovaných ilustrací: v první úrovni najdete vždy plnobarevné ilustrace, bez detailů. V druhé potom ilustrace s několika detaily. Třetí úroveň klade důraz na obrázky s několika detaily, často ve dvou nebo více barvách. Ve čtvrté úrovni jsou obrázky zpracované jen jako obrysy.

Trénink jemné motoriky

Aplikace nabízí 4 úrovně obtížností úkolů. Ke splnění těch nejjednodušších stačí dotyk na libovolném místě displeje. Druhá úroveň obtížnosti stimuluje koordinaci ruka/oko. Třetí úroveň procvičuje základní obrazce a pohyby rukou v základních směrech. Čtvrtá obtížnost nabízí nejnáročnější úkoly, které procvičují i nepravidelné obrazce, dokreslování nebo spojování na základě podobnosti.

Zvukový průvodce

Každý úkol představí milý dětský hlas, který i pochválí za správně provedený úkol a v případě, že se nedaří, povzbuzuje k opakování úkolu. Aplikace je dostupná ve dvou jazykových mutacích - češtině a angličtině.

Co v aplikaci najdete


Připraveno pod vedením odborníků

Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítěte a úrovně jeho jemné motoriky. Některé úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s PaedDr. Markétou Skalickou, Bc. Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou Herynkovou, odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.

Rodičovský zámek

Aplikace je nastavena tak, aby se po jejím spuštění a krátkém intru automaticky objevil první úkol. Sekce, které mají ovládat rodiče, jsou skryty pod tlačítky umístěnými v rozích displeje; pro vstup do menu je nutné tato tlačítka několik vteřin podržet. Aplikace obsahuje doporučení vypnutí Gest souběžných úloh. Nehrozí, že dítě z aplikace omylem odejde nebo si ji nechtěně vypne.

Sledování dovedností

Aplikace obsahuje sekci Dovednosti, která zaznamenává práci dítěte s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítěte v čase. Zaznamenávání dovedností lze vypnout - pro případ, že aplikaci hraje dítě, u kterého dovednosti sledovat nechceme (kamarád, sourozenec).Podívejte se na trailer k aplikaci EDA PLAY


Děkujeme za podporu 


Vývoj aplikace EDA PLAY podpořila Nadace Vodafone Česká republika.


Recenze a články o aplikaci EDA PLAYNovinky v pracovních listech:
NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACí z rodiny EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 


EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Více informací najdete na www.eda.cz