EDA PLAY TOBY

SLEDOVÁNÍ DĚJE

JEDNODUCHÝ DOTYK

Nově přidané úkoly:

DOTKNI SE A ZJISTI, CO SE SKRÝVÁ VE TMĚ A V KRABICI 

Připraveno na míru dětem se zrakovými a kombinovanými vadami tak, aby hra byla pomocníkem pro rozvoj jejich zrakových dovedností a jemné motoriky. 

Hra je vhodná také pro děti s centrálním postižením zraku (CVI).PRO iPADY:
Aplikaci EDA PLAY TOBY pro iPady můžete zakoupit za 199 Kč, je dostupná zde.

PRO ANDROID TABLETY:
Aplikaci můžete instalovat také do tabletů s Android systémem se 7palcovou obrazovkou a větších. U dětí se zrakovým a kombinovaným postižením ji doporučujeme používat na větších tabletech, protože tyto děti potřebují dostatečně velké obrázky a herní plochu. Aplikace EDA PLAY TOBY pro Android tablety je v tuto chvíli zdarma.Funkce, které si zamilujete

Trénink zrakové pozornosti

První část hry "sleduj, co se děje" je vhodná už pro nejmenší děti. Sledují obrázky v jednoduchých tvarech. Není nutné dotýkat se obrazovky, děj se odehrává automaticky. Navazující část "dotkni se a něco se stane" obsahuje úkoly vhodné pro děti, které se začínají zajímat o konkrétní obrázky. 

Trénink zrakového vnímání a zrakových představ

Nově jsou do hry přidány další úkoly s jednoduchým dotykem na obrazovku "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě a v krabici". Pozornost dětí pomáhají upoutat zajímavé animace, zvukové podněty i moment překvapení, kdy dítě zjišťuje, co se postupně odkrývá ve tmě nebo vykukuje z krabice.

Trénink jemné motoriky

Druhá fáze hry "dotkni se a něco se stane", která začíná objevením motivu trumpety, je vhodná pro děti se zrakovou vadou i pro děti s těžkým postižením jemné i hrubé motoriky. Děti se mohou obrazovky dotknout kdekoli nebo na ni prostě plácnout a získají odměnu ve formě zajímavého zvuku hudebního nástroje nebo zvířete. 

Následují úkoly "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě", ve kterých děti objevují pomocí dotyků na obrazovku, co se skrývá ve tmě. Obrázek se postupně odkrývá. Další část aplikace obsahuje úkoly "dotkni se a zjisti, co se skrývá v krabici", děti objevují, co zajímavého vykukuje z krabice. Na scéně jsou dva obrázky, krabice a zvířátko nebo opět hudební nástroj.


Naprosto jednoduché

Hra je maximálně jednoduchá, zvládnou ji děti s různou úrovní psychomotorického vývoje. Hra je vhodná i pro děti s centrálním postižením zraku (CVI).

Splnění úkolů je velmi snadné a dítě se nemusí dotykem na obrazovku trefit na konkrétní místo, může plácnout kamkoli na plochu displeje tabletu.

Aplikace pracuje s výraznými barvami, děj je srozumitelný. Pestré obrázky jsou vždy na kontrastním pozadí, nejprve neobsahují detaily: objevují se jednoduché geometrické tvary, pak konkrétní obrázky a nakonec obrázky s výraznými detaily jako jsou uši nebo brýle u obličeje, případně se motiv opakuje v nových překvapivých souvislostech nebo v nových barvách. Co v aplikaci najdete


Nově jsou do aplikace přidány úkoly "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě a v krabici".

Pokud máte v iPadu nainstalovanou starou verzi aplikace bez těchto úkolů, stačí si jednoduše stáhnout aktualizaci hry. Do iPadů z iTunes App Store, do Android tabletů z Google Play.


Nechcete hrát úkoly tak, jak je aplikace nabízí, a chcete rovnou přeskočit do nových úkolů?

Úkoly jsou ve hře seřazeny od nejjednodušších po složitější. V aplikaci lze přeskočit na úkol podle vlastního výběru, nemusíte postupovat v pořadí tak, jak hra automaticky nabízí. Pokud se chcete soustředit jen na dotykové úkoly, můžete vypnout úkoly odehrávající se automaticky. Jak na to: Máte nainstalovanou aplikaci EDA PLAY TOBY. Spusťte úkol v ní. Na herní ploše držte několik vteřin symbol kruhu v levém horním rohu. Dostanete se do Přehledu úkolů, kde můžete vybrat úkol dle vlastní volby.

Zajímavost pro rodiče a pedagogy:

Aplikace EDA PLAY TOBY obsahuje Simulátor zrakových vad. Jak se do simulátoru dostanete: Máte nainstalovanou aplikaci EDA PLAY TOBY. Spusťte úkol v ní. Na herní ploše držte po dobu několika vteřin symbol panáčka v pravém dolním rohu. V Hlavním menu zvolte tlačítko INFO, pak stačí jednoduše kliknout na Simulátor zrakových vad. Pro použití je potřeba mít tablet (iPad nebo Android tablet) s fotoaparátem. Můžete si vyzkoušet, jaké to je, dívat se na svět kolem sebe s různými zrakovými vadami. Ke každé zrakové vadě je doplněn krátký informační text. Simulátor zrakových vad najdete ve všech našich aplikacích.Jak vlastně trénink zraku probíhá?

Oko je potřeba provokovat, namáhat. Správné zrakové cvičení má být prováděno pravidelně a pod vedením odborníka. Cílem aktivní stimulace zraku je podporovat a rozvíjet zachované zrakové funkce dítěte pro jejich maximální využití v běžném životě. 

Trénujeme s dítětem zpracování, ukládání a vybavování zrakového vjemu. Dítě rozvíjí své dovednosti: pozornost, vyhledávání viděného, fixaci, přenášení pozornosti, sledování pohybu, koordinaci oko-ruka, orientaci v prostoru a na ploše. Nově přidané úkoly kladou důraz na moment překvapení, který zvyšuje motivaci k zrakové pozornosti. Opakující se motivy, například obrázek psa, kočky, auta, obličeje, které můžeme sledovat v nových překvapivých souvislostech, podporují ukládání a vybavování zrakového vjemu. 


PaedDr. Markéta Skalická

PaedDr. Markéta Skalická

Instruktorka zrakové stimulace, metodik pro rozvoj zrakového vnímání, poradkyně rané péče

Jak se v aplikaci EDA PLAY TOBY trénuje zrak?


"Aplikace EDA PLAY TOBY rozvíjí zejména zrakovou pozornost a základní zrakové představy. Jde o to, aby dítě bylo schopno vyhledat objekt na obrazovce, fixovat ho a při opakovaném pozorování i rozpoznat. Tomu pomáhá i zvuková odezva, která upevňuje schopnost dítěte vybavit si zrakovou představu. Objeví se například kráva, která krátce zabučí, po dotyku zabučí dlouze. Díky tomu si dítě spojí zrakovou představu se zvukem, který se k obrázku váže.
Při zrakovém cvičení je stimulována zraková dráha a zraková centra mozkové kůry, která jsou odpovědná za rozlišení obrázku a jeho rozpoznání. Obrázky ve hře jsou dostatečně kontrastní a velké, aby i oko, které má výrazně sníženou schopnost vidění, bylo schopno se na obrázek dostatečně dlouho a opakovaně dívat.
Pokud by byl obrázek nevýrazný, drobný, na komplikovaném pozadí, dítě by obrázek nebylo schopno rozlišit, a tudíž by pro něj nebyl ani atraktivní. Nebavilo by ho se na něj opakovaně dívat, nebylo by zaujato obrázkem nebo hrou. 
EDA PLAY TOBY děti baví, podporuje jejich soustředění na zrakové podněty."


Proč je ve hře černé a černobílé pozadí? 


"Těsně po narození reagují děti na světlo a tmu, na černobílý kontrast. A postupně v prvních měsících života dítě začíná zaměřovat pozornost z kontrastních vzorů na obrysy obličeje a na barevné objekty tak, jak dozrává sítnice a spoje v centrální nervové soustavě.

Černé pozadí v EDA PLAY TOBY je dostatečně kontrastní k barevnému obrázku, umožňuje upoutat pozornost na obrázek a nerozptyluje pozornost. Dítě se plně soustředí. U některých úkolů ve hře se postupně objevuje černobílé pozadí, které jsme použili záměrně. Dítěti komplikuje zaměření pozornosti - musí přenést pozornost z rušivých pruhů pozadí na konkrétní předmět, např. rybu, která vystupuje z obrázku do popředí. Dítě sice nejdříve upoutají abstraktní pruhy nebo jiné černobílé pozadí, ale pak se na něm snaží najít něco, co už zná nebo co mu připomíná nějaký konkrétní obrázek, například rybu."Opakování je jednou z cestiček k poznávání

"Do zrakového vnímání jsou zapojeny oči i zrakové dráhy, které vedou do mozkových center, kde dítě informaci zpracovává. Aby mohlo dítě informaci zpracovat, tedy viděnou věc poznat, potřebuje s ní získat zkušenost.

Nově přidané úkoly "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě a v krabici" pracují s momentem překvapení, který zvyšuje motivaci ke zrakové pozornosti. Záměrně se objevují obrázky, které se už jednou ve hře objevily, většinou s nějakým novým překvapením - nejprve sledujeme červeného psa, který štěká a stojí, pak znovu červeného psa, který opět štěká, ale nově si sedne, a pak se objeví dokonce žlutý pes. Dalším z opakovaných motivů je například obličej, od jednoduchého po složitější s více detaily - s nosem, ušima, s vlasy nebo dokonce brýlemi, nebo kočka, která je ve hře nejprve oranžová a pak modrá.

V nových úkolech se v ilustracích objevují zajímavé detaily, obrázky však nadále zůstávají maximálně jednoduché, aby jim rozuměly děti v raném věku nebo děti, které například vzhledem k centrálnímu postižení zraku (CVI), mají obtíže s vytvářením zrakových představ.

Další inspirace od nás k tomu, jak využít opakované sledování shodného motivu ve hře na tabletu i mimo tablet najdete na podstránce Aktivity s pracovními listy."


Bc. Alice Pexiederová

Bc. Alice Pexiederová

Poradkyně rané péče

Rozvoj zraku formou hry


"Děti od prvních měsíců věku rády objevují své okolí zrakem, dotykem, manipulací, ochutnáváním - zkrátka vnímají všemi smysly. V aplikaci EDA PLAY TOBY je hra orientovaná na rozvoj zrakového vnímání.

První fáze aplikace "sleduj, co se děje" dítě zaujme změnou na displeji tabletu, která se děje automaticky a je podtržena zvukovým efektem. Postupně nabízíme dítěti složitější objekty k vnímání, náročnost vnímání je zvýšena díky bílým pruhům na černém pozadí. Už pouhé sledování je zábavnou hrou a důkazem, že dítě začíná používat zrak.

V druhé fázi aplikace "dotkni se a něco se stane" přicházejí úkoly, které umožňují dítěti dotykem ovládat změnu v ději hry. Dítě se dotkne a na obrazovce se stane něco zajímavého. 

Hra a schopnosti dětí se mohou od sebe velmi odlišovat, ale i děti s dioptrickou vadou či děti s centrálním postižením zraku si mohou hru EDA PLAY TOBY užít."Mgr. Lucie Magerová

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Pomoc s vytvářením zrakových představ a zrakového vnímání i na papíře

"Z našeho webu, z podstránky Aktivity, můžete stáhnout pracovní listy s úkoly jako jsou omalovánky, bludiště, spojování shodných obrázků nebo vystřihovánky. Stejně jako v aplikaci EDA PLAY TOBY, i v omalovánkách je obrázek kočky. Omalovánku si stáhněte, vytiskněte, povídejte si s dítětem o tom, jak mňouká kočka, jak vypadá ve hře, jak vypadá v omalovánce, jak na fotografiích nebo ve skutečnosti. 

Dalším motivem, který je v aplikaci i v pracovních listech je například kůň nebo auto. Povídejte si s dítětem o tom, kde jste mohli vidět koně, nebo o tom, že autem jezdíte do školky nebo do školy nebo jím pojedete na výlet.

Přejeme zábavné procvičování zrakových dovedností jak při použití aplikace, tak pracovních listů, které najdete zde."Podívejte se na upoutávku k aplikaci EDA PLAY TOBY

Inspirace

Aplikace EDA PLAY TOBY je inspirována vývojem zraku dětí a zrakovými cvičeními, která tento vývoj podporují. 

Po zjištění zrakové vady může oční lékař doporučit nošení okluzoru a nebo brýlí. Pokud se zrak správně trénuje, má dítě šanci své vidění zlepšit. Vidění je naučená činnost a čím dříve se s jeho tréninkem začne, tím je větší šance na změnu.

Tobiášek je patnáctiměsíční chlapeček, kterému bylo doporučeno vzhledem ke komplikované zrakové vadě používání brýlí a okluzoru. Jeho rodina využívá ranou péči, která se zaměřuje na pomoc rodinám dětí se zrakovým postižením.


Inspirací pro nově přidané úkoly "dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě a v krabici" jsou děti s kombinovaným postižením a centrálním postižením zraku (CVI). Tyto nové typy úkolů jsou dalším prostředkem ke stimulaci zraku a rozvoji zrakových představ. Nové úkoly jsou jednoduché, ale současně zpracované dostatečně atraktivně tak, aby byly zajímavé i pro děti s lehčí zrakovou vadou, které vyhledávají více akčnosti ve hře.

Děkujeme za podporu při vývoji aplikace a jejím rozšíření!

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Recenze a články o aplikaci EDA PLAY TOBY

Vznikly dvě nové aplikace pro děti se specifickými potřebami

Zdroj: p12.helpnet.cz, zveřejněno 8. 5. 2016

Společný článek o aplikacích EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI.

Video recenze aplikace EDA PLAY TOBY 

Autor: Wonderbaby.org, zveřejněno 6. června 2016

Krátké video s komentářem v angličtině


Novinky v pracovních listech:
NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACí z rodiny EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 


EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Více informací najdete na www.eda.cz